28/06/2022 09:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng bảy quê nhà

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/09/2010 18:35

 

Em có trở về thăm tháng bảy
Thăm nước leo chân ngọn lúa đồng
Thăm lại trường xưa vừa mở cổng
Em thơ nay lớn đến vui trường

Em có trở về thăm tháng bảy
Mùa này bông gáo nở như trăng
Nhớ xưa em áo màu điên điển
Qua chợ kinh bay những phấn vàng

Em có trở về thăm tháng bảy
Trầm hương trong tóc sớm mai hồng
Từ độ đường quanh đầy bóng nhãn
Lòng người con gái cũng nghe thơm

Em có trở về thăm tháng bảy
Thăm sau bảy núi trước ba sông
Cảnh xưa còn thấy người xưa mất
Trai đi chinh chiến gái theo chồng
Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Tháng bảy quê nhà