19/01/2022 17:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm qua anh đi chợ giời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:14

 

Hôm qua anh đi chợ giời,
Thấy ông Nguyệt Lão đang ngồi ở trên.
Tay cầm bút, tay cầm nghiên,
Tay cầm tờ giấy đang biên rành rành.
Biên ta rồi lại biên mình,
Biên đây lấy đấy, biên mình lấy ta.
Chẳng tin lên hỏi trăng già,
Trăng già cũng bảo rằng ta lấy mình.
Chẳng tin lên hỏi thiên đình,
Thiên đình cũng bảo rằng mình lấy ta.
Quyết liều một trận phong ba,
Để cho thiên hạ người ta trông vào.
Quyết liều một trận mưa rào,
Để cho thiên hạ trông vào đôi ta.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hôm qua anh đi chợ giời