26/09/2022 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính sách đề vịnh chi 07
正冊題詠之七

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 02:13

 

Nguyên tác

勘破三春景不長,
緇衣頓改昔年妝;
可憐繡戶侯門女,
獨臥青燈古佛旁。

Phiên âm

Khám phá tam xuân cảnh bất trường,
Truy y đốn cải tích niên trang;
Khả liên tú hộ hầu môn nữ,
Độc ngoạ thanh đăng cổ phật bàng.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Biết rõ ba xuân cảnh chóng già,
Thời trang đổi lấy áo cà sa.
Thương thay con gái nhà khuê các,
Một ngọn đèn xanh cạnh phật bà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Chính sách đề vịnh chi 07