30/06/2022 23:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao cao phong đỉnh thượng
高高峰頂上

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2017 07:22

 

Nguyên tác

高高峰頂上,
四顧極無邊。
靜坐無人識,
孤月照寒泉。
泉中且無月,
月是在青天。
吟此一曲歌,
歌中不是禪。

Phiên âm

Cao cao phong đỉnh thượng,
Tứ cố cực vô biên.
Tĩnh toạ vô nhân thức,
Cô nguyệt chiếu hàn tuyền.
Tuyền trung thả vô nguyệt,
Nguyệt thị tại thanh thiên.
Ngâm thử nhất khúc ca,
Ca trung bất thị thiền.

Dịch nghĩa

Trên đỉnh núi cao chót vót,
Bốn phía đều không có bờ mé.
Ngồi yên lặng không ai hay,
Chỉ có vầng trăng cô đơn chiếu dòng suối lạnh.
Trong suối không phản chiếu hình trăng,
Trăng đang trên trời xanh.
Ngâm một khúc ca về đề tài này,
Lời ca không có ý thiền.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Chót vót cao phong đỉnh,
Bốn phía không mé bờ.
Ngồi không chẳng ai biết,
Suối lạnh trăng sáng soi.
Trong suối vốn không trăng,
Trăng giữa trời mênh mông.
Ngâm chơi khúc ca này,
Trong ca thiền chẳng có.
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, Vũ Thế Ngọc, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Cao cao phong đỉnh thượng