01/07/2022 15:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sự thật đây ư
참말인가요

Tác giả: Han Yong-un - 한용운

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2013 08:15

 

Nguyên tác

그것이 참말인가요. 님이여,
속임없이 말씀하여 주셔요.
당신을 나에게서 빼앗아간 사람들이 당신을 보고
'그대는 님이 없다'고 하였다지요.
그래서 당신은 남모르는 곳에서 울다가, 남이 보면
울음이 웃음으로 변한다지요.
사람의 우는 것은 견딜 수가 없는 것인데, 울기조차 마음대로 못하고
웃음으로 변하는 것은 죽음의 맛보다 더 쓴 것입니다.
그러면 나는 그것을 변명하지 않고는 견딜 수가 없습니다.
나의 생명의 꽃가지를 있는 대로 꺽어서 화환을 만들어
당신의 목에 걸고,'이것이 님의 님이라'고 소리쳐 말하겠습니다.  
그것이 참말인가요. 님이여, 속임없이 말씀하여 주셔요.
당신을 나에게서 빼앗아간 사람들이 당신을 보고,
'그대의 님은 우리가 구하여 준다'고 하였다지요.
그러면 당신은 '독신 생활을 하겠다'고 하였다지요.
그러면 나는 그들에게 분풀이를 하지 않고는 견딜 수가 없습니 다.

많지 않는 나의 피를 더운 눈물에 섞어서,
피에 목마른 그들의 칼에 뿌리고,
'이것이 님의 님이라'고 울음 섞어서 말하겠습니다.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Đó là sự thật ư em? Em hãy nói thật lòng mình
Chẳng phải người ta đã cướp em từ tay tôi, nhìn em mà nói rằng:
"Các người không có tình yêu!"
Thế rồi em khóc một mình nơi vắng vẻ, để khi ai đó nhìn thấy em, đang khóc em phải cười
Tiếng khóc của con người là điều không chịu nổi
Mà đến khóc cũng không được khóc cho thỏa lòng
Phải cười khi đáng khóc, thì còn đắng cay hơn cái chết
Anh làm sao chịu nổi khi chẳng nói được điều gì
Anh sẽ bẻ chính cành hoa sinh mệnh của mình
tết thành vòng hoa khoác lên cổ em mà rằng:
" Đây, đây mới là tình yêu của em!"

Sự thật là thế ư em, em hãy nói thật lòng mình đi
Họ đã cướp em từ tay anh mà nói với em rằng:
"Ta sẽ tìm tình yêu cho ngươi!"
Thế mà em nói rằng: "Em sẽ sống một mình"
Anh làm sao chịu nổi nếu không trả thù họ
Anh sẽ trộn một phần máu ít ỏi của anh vào nước mắt nóng bỏng
tưới lên lưỡi gươm khát máu của họ mà nói trong tiếng khóc rằng:
"Đây mới là tình yêu của em!"
Nguồn: Lê Đăng Hoan, Sự im lặng của tình yêu (thơ Han Yong-un), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Han Yong-un » Sự thật đây ư