04/02/2023 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 07
07

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 18/12/2008 08:41

 

Nguyên tác

Alas, I cannot stay in the house, and home has become no home to
me, for the eternal Stranger calls, he is going along the road.
The sound of his footfall knocks at my breast; it pains me!
The wind is up, the sea is moaning. I leave all my cares and
doubts to follow the homeless tide, for the Stranger calls me, he
is going along the road.

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Ôi, tôi không thể nào ở lại trong nhà được nữa, và cũng chẳng còn nhà nào cho tôi, vì người lạ mặt vĩnh cửu đã cất tiếng gọi, kẻ ấy đang đi dọc trên đường.

Tiếng bước chân của hắn dộng vào ngực tôi, làm tôi đau.

Gió đã nổi, biển cả đang rên rỉ. Tôi bỏ lại tất cả sự thận trọng lẫn ngờ vực để cuốn theo ngọn sóng lang bạt, vì người lạ mặt vĩnh cửu đã cất tiếng gọi, kẻ ấy đang đi dọc trên đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 07