26/10/2020 12:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhổ mạ

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 24/07/2007 15:11

 

Ta về theo chân vợ
Lọ mọ tới nhọ ngày
Lội bùn như trượt tuyết
Đi đứng tựa múa may
Nhổ mạ: tưởng dứt tóc
Buộc mạ: ngỡ bó mây
Ai trách: gã mơ mộng
Ta - chính lão nông đây!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Nhổ mạ