30/09/2020 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi buồn và niềm vui
Sorg och glädje

Tác giả: Harry Martinson

Nước: Thuỵ Điển
Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2015 12:55

 

Nguyên tác

Varje djup sorg har förlorad glädje till föremål.
Tappa inte bort denna riktning.
Låt inte sorgen glömma sitt ärende.
Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få.

Bản dịch của Hoàng Hưng

Mỗi nỗi buồn sâu đều đánh mất niềm vui là mục tiêu
Đừng lạc mất hướng này
Đừng để nỗi buồn quên đi đích đến
Nỗi buồn là vinh dự sâu xa nhất mà niềm vui có được
Bài thơ trên nằm trong tập Xe chở đồ (Vagnen) xuất bản năm 1960

Nguồn: Các nhà văn Thuỵ Điển giải Nobel (Nhiều người dịch), NXB Lao động & Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Harry Martinson » Nỗi buồn và niềm vui