26/05/2024 12:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết tên người tình

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/07/2020 19:31

 

Anh không viết tên em trên lá
Sợ nắng kia sẽ gột phôi pha
Sợ thu phong làm vàng khô lá
Rồi đông về cuốn lá bay xa…

Anh không viết tên em trên hoa
Sợ sương mai làm vỡ tan ra
Sợ con ong về gây thương tích
Sợ gió chiều gọi cánh mưa sa…

Anh không viết tên em trên đá
Sợ dung nham thiêu đốt tan nhoà
Nếu gặp cơn giận hờn của đất
Chỉ còn là một bãi tha ma!

Anh viết tên em vào thi ca
Dẫu một ngàn năm nữa sẽ qua
Tên em vẫn còn nguyên ở đó
Đến bao giờ thế giới này qua…

Anh viết tên em lên vách trời
Dù mưa hay nắng chẳng hề trôi
Giữa muôn ngàn cánh mây ngũ sắc
Tô điểm tên em đẹp tuyệt vời!

Anh khắc tên em lên vách đời
Để lòng thương nhớ chẳng hề nguôi
Đêm đêm anh đốt đèn đọc sách
Pha mực làm thơ để yêu người

Anh viết tên em lên “vách cấm”
Một lần cũng đủ nghĩa trăm năm...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Viết tên người tình