23/09/2020 13:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở đời ba bảy đường chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2020 14:22

 

Ở đời ba bảy đường chồng,
Miễn sao chọn được một lòng là hơn.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ở đời ba bảy đường chồng