22/01/2022 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời khóc Monroe Marilyn

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 17/12/2012 09:42

 

(Tiếp theo Mưa nguồn)

Bỏ đi em ghé Hội nào
Có trăng thương hải mây trào biển xanh?
Nụ cười môi tắt đi nhanh
Mùa hoa xây dựng Trường Thành Chiêm Bao
Bỏ đi em trốn Hội nào
Thần hoang vu thét Tiên gào lừng vang
Bên Mình Phố Thị hoang mang
Chợt mùa thơ giục Màu Lan lên đường
Bỏ đi em ghé Ngàn Phương
Lìa thằng Thy Sỹ cuối đường Trung Niên
Hỡi ôi! Tồn hoạt não phiền
Tử sinh não tận chùa chiền não tu
Ghé về phương trượng phù du
Hỏi mùa đang giậy sao Thu phiêu bồng
Bỏ đi em trốn Ruộng Đồng
Kiếm Sương Viễn Phố nguyệt lồng viễn nhai
Thiên thời xạ kích cuồng quay
Nịch trầm hồng nhựt di hài tang thương
Hiện hành quỷ lực du dương
Thành thân khốc quỷ khuyếch trương hung thần
Ra đời bước đủ hai chân
Khóc người mãn diện thất thần mắt xanh
Tuyệt Trù Mắt Lục Hà Thanh
Hạnh huyền tựu mộng mỵ thành chiêm bao
Liên tồn nảy giọt hồng đào
Mùa Kinh Nguyệt động máu dào dạt tuôn
Sợ e ô nhiễm Lá Cồn
Trường quần duệ địa thẹn thuồng nguyệt kinh
Bỏ đi quá bất thình lình
Mùa Trung Niên giậy ân tình đười ươi
Gieo vần ký thác mười mươi
Ngõ hầu muôn một đáp mười cho muôn
Hoạ chăng còn Một Mưa Nguồn
Nguồn Mưa Huyết Lệ Cho Nuồng Mông Rô
Nguồn mưa rớt hột hồ đồ
Ngàn thu tuyết nguyệt xuống mồ hồng nhan
Lá Hoa Cồn lũng thang lan
Cũng hồng như tía trên ngàn màu hoa
Những từ Mông Rố bước ra
Xe tơ sớm liệu bảy ba đang vừa
Bất thình lình đột nhiên thưa
Rằng thôi thế nọ cũng thừa thế thôi
Thế kia là thế thôi rồi
Đi Mùa Hy Vọng đi trời đổ sông
Đùng đùng gió giục mây vần
Nghe tin sét đánh thành phần Mông Rô
Khuynh thành phấn điểm son tô
Một thời quán tuyệt Lồ Gồ Marilyn
Sát na quỷ dị uy quyền
Đập tan tành suốt cõi miền bình sinh
Trời xanh úp mặt nghe tin
Thôi rồi! Em Má-Rý-Lyn đi rồi
Một vạn tiếng! Một triệu lời
Một muôn muôn một cũng rồi một ra
Một Cửa Quỷ! Một Nhà Ma
Một Mông Rô đã vội qua đời rồi
Một Cõi Đất! Một Bầu Trời
Một Thiên Tuyệt Bút một đời trung niên
Một trận dại! Một cơn điên
Một Đười Ươi Một Ấu Niên Ra Đời
Bây giờ riêng hỏi em thôi
Lời trong tiếng ấy là lời thế sao?
Lá Cồn Thu Rụng Hội Nào
Trăng tàn cấm nguyệt mây đào Vũ Vân
Rằng sao như thể như thân
Rằng sao thân thể chớm gần chợt xa
Luống chào từ những bước ra
Luống từ chết giữa màu hoa lá cồn
Luống tồn hoạt luống hoạt tồn
Luống thơ thẩn mộng luống bồn chồn mơ
Luống thần thánh luống ngu ngơ
Luống thiên tài luống dại khờ bình sinh
Luống trận trận luống phen phen
Luống hàng mộng mỵ luống hắng chiêm bao
Luống vạn đại luống thiên thâu
Luống mơ tưởng mộng luống cầu nguyện mơ
Luống bây giờ luống bao giờ
Luống bao nhiêu luống khôn ngờ bấy bao
Luống chốn nọ luống nơi nào
Luống châu chấu mộng chiêm bao chuồn chuồn
Luống tận tiệt luống buông tuồng
Luống từ lịch kiếp luống cuồng kinh qua
Luống trăm năm cõi người ta
Luống là luống thế lọ lạ luống kia
Luống kiếm sớm luống tìm khuya
Luống quanh ngõ quẹo luống lìa lối cong
Luống lai vãng luống đi vòng
Luống sinh bình tử bình tòng diệt tiêu
Luống từng tượng Thuấn hình Nghiêu
Luống ba lãng hải luống triều đại dương
Luống đứng phố luống ngồi phường
Luống nằm thị xã luống mường tượng thôn
Luống trời mây ngóng vời trông
Luống xe cát bãi biển đông dã tràng
Luống Thanh Cấm Nguyệt Hồi Khan
Luống Thanh Hà Lục Hà Lam Hạnh Hà
Lịch hà luống Mỹ luống Nga
Luống Anh luống Pháp Lang Sa luống Tàu
Luống đi chậm luống bước mau
Luống leo tả hữu trèo sau trước và
Luống lên xuống luống băng qua
Luống vùng nhảy vọt luống oà khóc than
Luống vô hạn luống muôn vàn
Luống nương tử nguyện luống nàng ước mơ
Luống hò hẹn luống đợi chờ
Luống lỳ lợm gọi luống trơ trẽn gào
Luống tha thiết luống thì thào
Luống cay đắng ngữ luống ngào ngạt ngôn
Luống làng luống xã luống thôn
Luống mưa nguồn luống lá cồn ngàn thu
Luống liên tồn dựng uyên ngu
Luống phiêu bồng nguyệt luống phù du hoa
Luống tam muội tận ta bà
Luống gào quỷ đực khóc ma không chồng
Luống về vĩnh viễn hư không
Luống dò diệu hữu chân không như hà
Luống lần một rẽ phen ba
Luống từng mỗi lượt lân la mỗi lần
Luống là lạ lắm lần khân
Luống tồn loát luống tồn lân tân ồ!!!
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Trời khóc Monroe Marilyn