02/04/2023 11:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tây Hồ Trấn Quốc tự
遊西湖鎭國寺

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 23:12

 

Nguyên tác

木葉蕭蕭鎭國秋,
草花漠漠故宮幽。
登摟一望湖天晚,
荷葉中間過小舟。

Phiên âm

Mộc diệp tiêu tiêu trấn quốc thu,
Thảo hoa mạc mạc cố cung u.
Đăng lâu nhất vọng hồ thiên vãn,
Hà diệp trung gian quá tiểu chu.

Dịch nghĩa

Mùa thu ở Trấn Quốc cây lá buồn rầu,
Nơi cố cung thanh u, cỏ hoa trông mờ mịt.
Lên lầu nhìn suốt hồ nước với bầu trời lúc trời chiều,
Một chiếc thuyền nhỏ đi qua giữa đám lá sen.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cây lá buồn rầu thu Trấn Quốc,
Cỏ hoa mờ mịt cố cung xưa.
Lên lầu ngắm suốt hồ trời muộn,
Thuyền nhỏ trong sen khẽ lách qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Du Tây Hồ Trấn Quốc tự