21/05/2022 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích tắc

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 18:22

 

Sáng ra tu hú gọi qua nhà
Có khách Tây Nguyên đến biếu quà
Cảm chút tình thâm không nỡ chối
Gọi con đun nước chóng đem pha
7-9-1998

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Tích tắc