05/07/2022 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gái goá than lụt

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 15:27

 

Con tạo ghen chi gái má hồng,
Mà đem nước đến vỗ tầm vông[1].
Gió lùa cửa cống bèo man mác,
Trăng xỏ buồng trai bóng phập phồng.
Những sợ anh kình rình rưới rốn,
Lại lo chú chuối lẩn bên hông.
Quản chi điểm phấn trang hồng nữa,
Chỉ biết nơi sâu với chốn nông.
Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002
[1] Ở đây chỉ tiếng sóng vỗ như trẻ con vỗ tay chơi trò tập tầm vông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Gái goá than lụt