05/07/2022 23:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ long ngâm - Thứ vận Chương Chất Phu “Dương hoa từ”
水龍吟-次韻章質夫楊花詞

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 01:12

 

Nguyên tác

似花還似非花,
也無人惜從教墜。
拋家傍路,
思量卻是,
無情有思。
縈損柔腸,
困酣嬌眼,
欲開還閉。
夢隨風萬里,
尋郎去處,
又還被鶯呼起。

不恨此花飛盡,
恨西園、
落紅難綴。
曉來雨過,
遺蹤何在,
一池萍碎。
春色三分,
二分塵土,
一分流水。
細看來不是楊花,
點點是離人淚。

Phiên âm

Tự hoa hoàn tự phi hoa,
Dã vô nhân tích tòng giáo truỵ.
Phao gia bàng lộ,
Tư lường khước thị,
Vô tình hữu tứ.
Oanh tổn nhu trường,
Khốn hàm kiều nhãn,
Dục khai hoàn bế[1].
Mộng tuỳ phong vạn lý,
Tầm lang khứ xứ,
Hựu hoàn bị oanh hô khởi.

Bất hận thử hoa phi tận,
Hận tây viên,
Lạc hồng nan chuế.
Hiểu lai vũ quá,
Di tung hà tại,
Nhất trì bình toái[2].
Xuân sắc tam phân,
Nhị phân trần thổ[3],
Nhất phân lưu thuỷ.
Tế khán lai bất thị dương hoa,
Điểm điểm thị ly nhân lệ.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Tựa hoa lại chẳng phải hoa,
Rơi rụng mặc, không ai luyến tiếc.
Vương vãi bên đường,
Vô tình hay hữu ý,
Ngẫm rồi mới biết.
Ruột nẫu tơ vò,
Mắt huyền thấm mệt,
Dim dim sau nhắm chặt.
Mơ theo muôn dặm gió,
Tìm chàng nẻo nọ,
Lại bị oanh kêu tỉnh giấc.

Chẳng giận hoa kia bay hết,
Giận vườn tây,
Hồng rơi khôn chắp.
Trận mưa buổi sớm,
Dấu vết còn đâu,
Ao bèo rải rác.
Sắc xuân ba phần,
Một phần nước trôi,
Hai theo bụi đất.
Nhìn kỹ ra đâu phải hoa dương,
Từng giọt lệ trước cơn ly biệt.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Người xưa ví lá liễu như mắt cô gái đẹp.
[2] Tác giả chú: Hoa dương rơi xuống nước, hoá thành bèo.
[3] Ý nói khi hoa dương bay, thì hai phần rơi xuống đất, một phần rơi xuống nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Thuỷ long ngâm - Thứ vận Chương Chất Phu “Dương hoa từ”