16/10/2021 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng giang tức sự
黃江即事

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 14/04/2010 03:07

 

Nguyên tác

茅舍人煙裡,
孤舟小泊時。
村童三四輩,
沿水覓蟛蜞。

Phiên âm

Mao xá nhân yên lý,
Cô chu tiểu bạc thì.
Thôn đồng tam tứ bối,
Duyên thuỷ mạch bành kỳ.

Dịch nghĩa

Trong nơi nhà tranh tuôn khói bếp,
Lúc thuyền côi ghé vào giây lát.
Trẻ em nhà quê ba bốn đứa,
Tìm bắt cáy ven mé nước.

Bản dịch của Phụng Hà

Nhà tranh toả khói bếp
Lúc khách ghé thuyền con
Trẻ làng năm ba đứa
Ven nước bắt cáy còng.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 190

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Hoàng giang tức sự