13/05/2021 00:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm mưa

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 14/11/2010 19:43

 

Giật mình tay chạm bóng đêm
quờ sang chạm tiếng êm êm mưa về.
Đêm thanh vắng mưa thầm thì
cái đêm lạc giấc thiên di mưa buồn.
Bóng quê lay dạ bồn chồn
trắng đêm chuyện với mưa buông bên đời…
Nỗi niềm trắng xoá mưa rơi
lênh đênh thuyền giấy về nơi mưa nguồn!
Nguồn: Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội nhà văn, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Đêm mưa