25/10/2021 01:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em yêu tôi, tôi biết”
“Daß du mich liebst, das wußt ich”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi Biển nhớ vào 04/03/2007 08:43

 

Nguyên tác

Daß du mich liebst, das wußt ich,
Ich hatt es längst entdeckt;
Doch als du mir 's gestanden
Hat es mich tief erschreckt.

Ich stieg wohl auf die Berge
Und jubelte und sang;
Ich ging ans Meer und weinte
Beim Sonnenuntergang.

Mein Herz ist wie die Sonne
So flammend anzusehn,
Und in en Meer von Liebe
Versinkt es groß und schön.

Bản dịch của Quang Chiến

Em yêu tôi, tôi biết,
Tôi phát hiện lâu rồi
Nhưng khi em thổ lộ
Tôi giật thót cả người.

Tôi trèo ngay lên núi
Reo lên và hát ca,
Chạy tới biển, tôi khóc
Vào lúc mặt trời tà.

Mặt trời - tim tôi đó
Rừng rực ánh lửa hồng
Trái tim đương lặn xuống
Một biển tình mênh mông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Em yêu tôi, tôi biết”