27/01/2022 11:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bảo Nghiêm tháp
寶嚴塔

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:13

 

Nguyên tác

九層倚漢築堅牢,
萬古靈蹤佛骨韜。
晚日光臨奎活動,
夜風吹起鐸聲高。
三摩地上簪蒼玉,
那舍城中湧白毫。
一笑無懮粧七寶,
龍蛇追琢役民勞。

Phiên âm

Cửu tằng ỷ Hán trúc kiên lao,
Vạn cổ linh tung Phật cốt thao.
Hiểu nhật quang lâm Khuê hoạt động,
Dạ phong xuý khởi đạc thanh cao.
Tam ma địa thượng trâm thương ngọc,
Na xá thành trung dũng bạch hào.
Nhất tiếu vô ưu trang thất bảo,
Long xà đôi trác dịch dân lao.

Dịch nghĩa

Chín tầng dựa vào Ngân Hán, kiến trúc vững vàng,
Dấu thiêng muôn thuở, nơi cất dấu hài cốt Phật.
Ánh sáng ban mai rọi vào, nét sao Khuê như rung động,
Gió đêm thổi đến, tiếng mõ vang vang.
Trong Tam ma cắm chiếc trâm ngọc xanh,
Nơi Na xá dựng ngọn bút trắng.
Cười cho sự vô lo, đem thất bảo điểm tô lên tháp,
Chạm trổ rồng rắn làm dân phải mệt nhọc.

Bản dịch của Phong Hạo

Chín tầng tháp Hán vững nghìn năm,
Phật cốt anh linh vạn cổ ngầm.
Chiều nắng sao Khuê bừng giấc mộng,
Gió rung tiếng mõ vẳng xa đêm
Thành cao Na Xá vươn thân bút,
Đất rộng Tam Ma dựng ngọc trâm.
Thất bảo điểm trang không vướng bận,
Chạm mài rồng rắn khốn dân tâm
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Bảo Nghiêm tháp