23/01/2022 22:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vè thuế nặng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 28/04/2009 04:58

 

Hỡi trời cao đất dày!
Thuế sao nặng thế này?
Làng xóm đành bóp bụng,
Bán đìa[1] nộp thuế tây.
Từ thượng mục[2], hạ hào,
Trống mõ nện lao nhao.
tiền phải mau đem nộp,
Ba đồng, thêm sáu hào.
Tuần đinh như thiên lôi,
Lý trưởng mắt ốc nhồi
Mồn đe nẹt, quát chửi,
Sao ra tiền ông xơi!
Mục hào thật chó má,
Quát mắng suốt đêm ngày
Làm dân mình bới xới[3],
Chỉ sướng độc quan Tây.
Buộc lòng phải theo xâu[4],
Tưởng được no cái bụng.
Ai ngờ vẫn cơ cầu,
Vợ chồng phải xa nhau.
Thôi thôi nằm nữa chi,
Xóm làng ta lúc ni
Không ở được nữa rồi!
Liệu thế nào dậy đi!
Nguồn: Thơ ca dân gian Việt Nam, Đỗ Bình Trị - Bùi Văn Nguyên, NXB Giáo dục, 1985
[1] Ao nhỏ có chuôm để nuôi cá.
[2] Khoa mục, Hào: Hào lý đều là những chức sự ở làng.
[3] Xoay chạy vất vả.
[4] Lao dịch (lao động bắt buộc, không lương).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vè thuế nặng