29/07/2021 05:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn pha dương - Hàm Dương hoài cổ
山坡羊-咸陽懷古

Tác giả: Trương Dưỡng Hạo - 張養浩

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 27/07/2007 22:12

 

Nguyên tác

城池俱壞,
英雄安在?
雲龍幾度相交代?
想興衰,
苦為懷。
唐家才起隋家敗,
世態有如雲變改。
疾,也是天地差!
遲,也是天地差!

Phiên âm

Thành trì câu hoại,
Anh hùng an tại ?
Vân long kỷ độ tương giao đại ?
Tưởng hưng suy,
Khổ vi hoài.
Đường gia tài khởi Tuỳ gia bại,
Thế thái hữu như vân biến cải.
Tật, dã thị thiên địa sai!
Trì, dã thị thiên địa sai!

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Thành trì tan rã
Anh hùng đâu cả ?
Rồng mây mấy độ còn gặp gỡ ?
Nhớ hưng suy,
Khổ trong lòng.
Nhà Đường mới khởi nhà Tuỳ bại,
Thế thái cứ như mây biến đổi.
Nhanh, cũng là trời đất xui!
Chậm, cũng là trời đất xui!
(Bản dịch trong "Anh hùng xạ điêu" do Cao Tự Thanh dịch)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Dưỡng Hạo » Sơn pha dương - Hàm Dương hoài cổ