08/12/2021 22:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất quốc môn tác
出國門作

Tác giả: Hàng Thế Tuấn - 杭世駿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/04/2019 21:54

 

Nguyên tác

塵漲都亭失翠微,
一行風柳扑人飛。
蝶將晒午先垂翅,
荷為延秋早褪衣。
七載舊游程可按,
卅年壯志事全違。
窮檐肯負名山業,
史稿還堪證昔非。

Phiên âm

Trần trưởng đô đình[1] thất thuý vi,
Nhất hàng phong liều phác nhân phi.
Điệp tương sái ngọ tiên thuỳ sí,
Hà vị diên thu thảo thốn y.
Thất tải cựu du trình khả án,
Tạp niên[2] tráng chí sự toàn vi.
Cùng thiềm khẳng phụ danh sơn nghiệp[3],
Sử cảo hoàn kham chứng tích phi.

Dịch nghĩa

Bụi bốc dầy trên đình đô nên không trông thấy núi xa
Một hàng liễu gió thổi quất vào người
Sắp phơi nắng trưa bướm đã xoè cánh trước
Muốn đón thu sen sớm đã rụng cánh
Bạn chơi bẩy năm chừng mực có thể dừng lại
Chí mạnh ba mươi năm việc hỏng cả
Thềm nghèo không phụ nghiệp danh san
Bản thảo sử học còn có thể nhận ra sai của người trước

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Che núi đình đô bụi bốc dầy
Một hàng liễu gió quất người bay
Bướm xoè cánh đợi trưa phơi nắng
Sen lộ gương chờ thu chuyển may
Bạn bảy năm chơi tình tạm gói
Chí muôn ngày gắng việc toàn sai
Nghiệp danh sơn mái nghèo không phụ
Sử thảo đủ rành lỗi trước đây
[1] Thời Tần Hán, ở làng quê cứ 10 dặm có 1 cái đình, trong thành cũng đặt đô đình, để trị an và làm nơi đón tiễn sứ làm việc công, sau chỉ chung đình trong thành và trạm.
[2] Ở đây phải quy 30 năm ra vạn ngày (100 năm là ba vạn sáu nghìn ngày) đây dùng số tương đối trong văn dịch.
[3] Tư Mã Thiên đời Tây Hán viết Sử ký, trong lời tự đề tựa có nói: “Tàng chi danh sơn, phó tại kinh sử sĩ hậu thế thánh nhân quân tử” (Cất ở núi nổi tiếng, đặt sách này ở kinh sư, đợi thánh nhân quân tử đời sau). Vậy nên đời sau lấy “danh sơn sự nghiệp” làm đại danh từ cho trước thư lập thuyết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàng Thế Tuấn » Xuất quốc môn tác