24/10/2021 17:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em và anh

Tác giả: Bùi Kim Anh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 12/04/2007 05:28

 

Em và anh gần với nhau bởi những bất hạnh
Tai ương kéo đến suốt cuộc đời
Giá ta bỏ nhau lúc trẻ để nạn kiếp xé đôi
Những số mệnh bắt cùng gánh chịu

Phải trời hay người cứ đoạ đày
Cho một chút đổ đầy oan nghiệt
Và lịnh trình xui trời xếp đặt
Tính vòng năm đặt ác điểm dừng

Hạnh phúc ít oi lạc giữa nợ trần
Kiếp trước là ai vay mà phải trả
Kiếp trước phải ta gây tai hoạ
Xiết mãi vòng đời trầm luân

Sống bao năm để đến chốn cùng
Nạn kiếp hôm nay biết ngày oan giải
Phải tại người người giơ tay cởi
Phải tại trời trời giáng phúc sinh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kim Anh » Em và anh