25/09/2023 13:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâu vũ
樓雨

Tác giả: Đỗ Tuấn - 杜濬

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2019 21:07

 

Nguyên tác

曉雨天沾草,
蕭蕭牧馬群。
鼓鼙喧絕徼,
部落擁將軍。
僕病炊無術,
曾慳屐不分。
兒童生故晚,
正誦美新文。

Phiên âm

Hiểu vũ thiên chiêm thảo,
Tiêu tiêu mục mã quần.[1]
Cổ bề huyên tuyệt khiếu,
Bộ lạc[2] ủng tướng quân.
Phác thống xuy vô thuật,
Tằng kiên kịch bất phân.[3]
Nhi đồng sinh cố vãn,
Chính tụng mỹ tân văn[4].

Dịch nghĩa

Mưa sáng trời liền với cỏ
Bầy ngựa chăn hý vang
Tiếng trống trận vẫn nổi nơi biên giới
Bộ lạc vây quanh tướng quân
Cơn đau chợt đến không thổi cơm được
Thêm keo kiệt không cần mượn guốc
Lớp nhi đồng sinh sau
Vẫn khen văn mới hay

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mưa sớm trời liền cỏ
Hý vang bầy ngựa chăn
Tướng quân bộ lạc đóng
Biên ải trống chiêng ran
Đau ngã cơm không nấu
Keo tăng guốc chẳng cần
Là người sinh vốn muộn
Văn mới vẫn hay khen
[1] Đầu nhà Thanh từng nhiều lần khoanh đất, biến ruộng thành bãi chăn thả.
[2] Tổ chức xã hội của tộc người Mãn.
[3] Tác giả nghèo khó, cuộc sống không người giúp.
[4] Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, đổi quốc hiệu là Tân. Dương Hùng viết Kịch tần mỹ tân để ca tụng triều mới. Hai câu cuối ý nói sinh ra muộn, không biết nỗi đau mất nước, nên cứ ngâm khen văn chương triều mới là hay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuấn » Lâu vũ