27/11/2020 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm đề

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 02:02

 

Hồ đã tan thây sóng Bạch-Đằng
Minh còn mất vía ải Chi-Lăng
Ấy gươm Trần-tướng truyền Lê-đế?
Hay chỉ hồn thiêng nước Việt chăng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Cảm đề