19/10/2021 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm giấc ngủ không an

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/04/2015 13:22

 

Đêm nằm giấc ngủ không an,
Trách con dế nhủi kêu vang ngoài thành.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm giấc ngủ không an