28/06/2022 10:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc sống của tôi
내 생

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2011 19:26

 

Nguyên tác

나는 사람으로 태어나지 않겠다
결코!

이 다음에
나는 짐슴이면 된다
큰 짐승이 아니라
잔 짐승이면 된다
또는
눈으로 잘 보이지 않는
아메바이면 된다

몇해 전까지는 그렇지 않았다
또다시 사람으로 태어난다면
나는 사내가 아니라
잘나든 못나든
아이 열하나쯤 낳아 일곱쯤 잃어버린 일자무식의 계집이면 되었다
하지만 이제부터 나는 아예 사람으로 태어나지 않겠다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Kết cục!
Tôi được sinh ra sẽ không phải là người

Sau này
Nếu tôi trở thành thú rừng là được
Không phải thú rừng to lớn
Chỉ là con thú nhỏ cũng hay
Hoặc là
Chỉ cần thành con Amip
Mắt thường không thấy được

Mấy năm trước đây đã không như thế
Nếu được sinh ra trở lại là người
Tôi sẽ không là con trai
Tốt xấu thế nào
Chỉ cần là đứa con gái dốt nát, sinh đến mười một đứa con, mất bảy cũng xong
Thế nhưng đến bây giờ, tôi hoàn toàn chưa được sinh ra là con người
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Cuộc sống của tôi