05/12/2020 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất tịch ức viễn
七夕億遠

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2014 14:15

 

Nguyên tác

離人惜離景,
星聚又星分。
雙津烏鵲候,
三山鸞鶴群。
錦江澄夕浪,
玉臺生曉雲。
山途何渺渺,
愁思極紛紛。

Phiên âm

Ly nhân tích ly cảnh,
Tinh tụ hựu tinh phân.
Song tân Ô Thước hậu,
Tam sơn[1] loan hạc quần.
Cẩm giang trừng tịch lãng,
Ngọc Đài[2] sinh hiểu vân.
Sơn đồ hà diểu diểu,
Sầu tứ cực phân phân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xa nhau người nhớ cảnh
Sao hợp rồi sao tan
Ô Thước cách hai bến
Tam Sơn chim hợp đàn
Mây sớm lan Đài Ngọc
Sóng chiều trong Cẩm Giang
Đường núi ôi mờ mịt
Ý sầu quá mênh mang
[1] Hay tam thần sơn, ba ngọn núi Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ngoài biển nơi thần tiên ở.
[2] Tức núi Ngọc Đài, huyện Lãng Trung, Tứ Xuyên, nơi tác giả đã đi qua khi bị đày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Thất tịch ức viễn