02/12/2022 16:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mây đang đè nặng
Ereszkedik le a felhő

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2012 07:02

 

Nguyên tác

Ereszkedik le a felhő,
Hull a fára őszi eső,
Hull a fának a levele,
Mégis szól a fülemile.

Az óra jó későre jár.
Barna kislyány, alszol-e már?
Hallod-e a fülemilét,
Fülemile bús énekét?

Záporeső csak ugy szakad,
Fülemile csak dalolgat.
Aki bús dalát hallgatja
Megesik a szíve rajta.

Barna kislyány, ha nem alszol,
Hallgasd, mit e madár dalol;
E madár az én szerelmem,
Az én elsohajtott lelkem!

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Mây đang đè nặng
Trên cành mưa sa
Lá cây đã rụng
Hoạ mi còn ca

Không còn sớm nữa
Em ơi, ngủ chưa?
Có nghe chim ca
Những lời đau khổ?

Mưa không ngừng đổ
Hoạ mi còn ca
Nghe lời đau khổ
Ai không cảm hoà

Còn thức ư em
Hãy nghe chim nhỏ
Chim, chính tình anh
Hồn anh than thở
Cseke, khoảng 1 đến 7-10-1846
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Mây đang đè nặng