08/08/2020 11:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai đem em đến chốn này

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 09:28

 

Ai đem em đến chốn này,
Thức khuya dậy sớm mắt cay như gừng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai đem em đến chốn này