04/07/2020 19:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai vàng

Tác giả: Tế Hanh - Trần Tế Hanh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 13/03/2009 03:19

 

Xuân bảy lăm. Tết Tân Biên
Mai rừng một nhánh nở bên giếng rừng
Em đang múc nước bỗng dưng
Nhìn mai vàng nở rưng rưng nhớ nhà
Giờ này mẹ ở quê xa
Cành mai mẹ cắm chắc là vàng thêm
Nguồn: "Kiến thức ngày nay" xuân Mậu Dần 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tế Hanh » Mai vàng