28/06/2022 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan Hậu sợ vợ

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 14:11

 

Tình cảnh ấy nước non này,
Dẫu không Bồng Đảo cũng Tiên đây.
Hành Sơn[1] mực điểm đôi hàng nhạn,
Thứu Lĩnh[2] đen trùm một thứ mây.
Lấp ló đầu non vầng nguyệt chếch,
Phất phơ sườn núi lá thu lay.
Hỡi người quân tử đi đâu đó,
Đến cảnh sao mà đứng lượm[3] tay.
(Theo bản khắc 1922)

Quan Hậu là chỉ chức quan hậu bổ, nghĩa là lãnh làm việc quan mà chực chỗ khuyết đợi bổ vào.

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[1] Chỉ dãy núi phía nam huyện Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Tương truyền vào mùa thu hằng năm, chim nhạn tránh rét phía bắc thường bay xuống phương nam, nhưng không vượt qua được dãy Hành Sơn, nên phải ở lại đấy, đợi mùa xuân mới trở lại phương Bắc.
[2] Tức núi Kỳ Xà Quật ở thành Vương Xá, Ấn Độ. Do đỉnh núi giống đầu chim ó (thứu) nên có tên gọi Thứu Đầu Sơn, Thứu Lĩnh. Đức Phật cũng từng thuyết pháp tại đây.
[3] Tức chắp tay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Quan Hậu sợ vợ