27/01/2022 22:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 3
怡春聞予為范氏之遊寄贈三絕次韻酬之其三

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 18:28

 

Nguyên tác

過風步履生衣冷,
倒月開樽照影孤。
此夜此情真昨夢,
不知君在夢中遊。

Phiên âm

Quá phong bộ lý sinh y lãnh,
Đảo nguyệt khai tôn chiếu ảnh cô.
Thử dạ thử tình chân tạc mộng,
Bất tri quân tại mộng trung du.

Dịch nghĩa

Đi bộ trong gió làm áo sinh lạnh,
Bày cuộc rượu sấp ánh trăng rọi bóng lẻ loi.
Đêm này tình này thật như mộng đêm qua,
Không biết rằng ông còn đi chơi trong mộng.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Áo khoác dạo nhanh gió rét thêm,
Rượu bày, bóng lẻ dưới trăng đêm.
Bâng khuâng như mới rời cơn mộng,
Ông vẫn mơ màng cứ dạo xem.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 3