14/08/2020 01:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh thương em chửng phải phú, quý, thế thần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 09:46

 

Anh thương em chửng phải phú, quý, thế thần
Anh thương em chỉ vì một nỗi tảo tần, anh thương
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh thương em chửng phải phú, quý, thế thần