04/07/2022 12:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục sầu kỳ 08
復愁其八

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 11:57

 

Nguyên tác

今日翔麟馬,
先宜駕鼓車。
無勞問河北,
諸將角榮華。

Phiên âm

Kim nhật tường lân mã,
Tiên nghi giá cổ xa.
Vô lao vấn hà bắc,
Chư tướng giác vinh hoa.

Dịch nghĩa

Ngày nay có ngựa như con lân bay,
Trước hợp với việc ngồi xe có trống đánh nhịp.
Không ngưng hỏi thăm tin vùng Hà Bắc,
Các tướng nhận ra được trách nhiệm mình.

Bản dịch của mailang

Lân mã nay vùng vẫy,
Theo vua rộn trống, xa.
Không công, Hà Bắc hỏi,
Chư tướng ké vinh hoa.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phục sầu kỳ 08