08/07/2022 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thầy dốt mà đọc canh khôn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2019 22:52

 

Thầy dốt mà đọc canh khôn,
Đến khi đọc dồn ý ả ỳ a.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thầy dốt mà đọc canh khôn