27/01/2022 21:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Lý Tố bộc xạ kỳ 1
贈李愬仆射其一

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 17:26

 

Nguyên tác

和雪翻營一夜行,
神旗凍定馬無聲。
遙看火號連營赤,
知是先鋒已上城。

Phiên âm

Hoà tuyết phiên doanh nhất dạ hành,
Thần kỳ đống định mã vô thanh.
Dao khan hoả hiệu liên doanh xích,
Tri thị tiên phong dĩ thướng thành.

Dịch nghĩa

Một đêm tuyết rơi, cả trại kéo đi giết giặc,
Cờ đóng băng không bay được, ngựa cũng phải giữ im lặng.
Từ đằng xa thấy lửa bốc đỏ trong các doanh trại giặc,
Được biết đó là quân tiên phong đã tràn lên được mặt thành.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm tuyết rơi toàn quân xuất trại
Cờ đóng băng ngựa phải lặng thinh
Xa trông lửa đỏ địch dinh
Quân tiên phong đã tràn lên mặt thành
Năm 814 đời Đường Hiến Tông, Ngô Nguyên Tế chiếm đất Hoài Tây (nay là huyện Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam) chống lại triều đình. Vua sai quan bộc xạ Lý Tố đi đánh dẹp. Một đêm trời đầy tuyết, Lý Tố thần tốc dẫn quân đi, bắt sống được Ngô Nguyên Tế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Tặng Lý Tố bộc xạ kỳ 1