15/06/2021 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lá diêu bông

Tác giả: Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 00:18

 

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
        Cuống rạ

Chị bảo
        - Đứa nào tìm được lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng

Hai ngày Em tìm thấy lá
Chị chau mày
        - Đâu phải lá Diêu Bông

Mùa đông sau Em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
      trông nắng vãn bên sông

Ngày cưới Chị
        Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim

Chị ba con
        Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt Chị không nhìn

Từ thuở ấy
        Em cầm chiếc lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
        Diêu Bông hời!...
                 ...ới Diêu Bông!...
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát cùng tên, và nhạc sĩ Trần Tiến phổ nhạc thành bài hát Chuyện tình lá diêu bông.

Nguồn: Hoàng Cầm, Mưa Thuận Thành, NXB Văn hoá, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Cầm » Lá diêu bông