23/05/2024 05:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái Bạch từ
太白祠

Tác giả: Thi Nhuận Chương - 施閏章

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2010 04:24

 

Nguyên tác

太白騎鯨去,
空留采石祠。
當軒千里水,
繞屋萬松枝。
山月長清夜,
江雲無盡時。
誰將一尊酒,
把臂一論詩。

Phiên âm

Thái Bạch kỵ kình khứ,
Không lưu thái thạch từ.
Đương hiên thiên lý thuỷ,
Nhiễu ốc vạn tùng chi.
Sơn nguyệt trường thanh dạ,
Giang vân vô tận thì.
Thuỳ tương nhất tôn tửu,
Bả tý nhất luận thi.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Thái Bạch cá kình cỡi
Để trơ Thái Thạch đền
Ngoài hiên nước ngàn dặm
Quanh nhà tùng vạn niên
Trăng núi dài đêm vắng
Mây sông bay triền miên
Ai đem một chén rượu
Luận thơ với thi tiên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Nhuận Chương » Thái Bạch từ