17/01/2022 14:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất biến

Tác giả: Mikhail Dudin - Михаил Дудин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2008 00:10

 

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Không vĩnh viễn bức tường thành cổ
Và vần thơ tôi viết hôm nay
Người vô tội ai cần sám hối
Thề làm gì nếu chẳng đổi thay

Chính cuộc sống cùng phiêu du ngọn gió
Qua sinh thành và tàn tạ muốn ta tin
Rằng trên đời thực ra là bất biến
Những vật luôn biến đổi quanh mình
Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Dudin » Bất biến