18/10/2019 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai xui má đỏ hồng hồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 16:40

 

Ai xui má đỏ hồng hồng,
Để anh nhác thấy đem lòng thương yêu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai xui má đỏ hồng hồng