31/05/2023 10:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có nhớ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/05/2021 13:47

 

Sông quê có nhớ tuổi thơ?
Bến quê xuống tắm bao giờ tuổi em?
Ngõ quê nồm gió còn lên?
Đa quê ai đợi trăng quên không về?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Có nhớ