30/01/2023 21:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/11/2015 18:10

 

Anh cần em như cháu bé suy dinh dưỡng cần cốc sữa
Anh thèm em như người tù cấm cố dưới hầm sâu
                      thèm một màu xanh lá
Anh lạ lùng em như người hang động lần đầu
                                 nhìn xuống suối thấy bóng mình
Anh muốn hét lên bằng lặng thinh

Em là con điên của anh
Em là con điên đời anh

Ở đâu đây có một cái con người gọi là trời xanh
Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Thành