29/10/2021 05:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử khâm 2
子衿 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 21:00

 

Nguyên tác

青青子佩,
悠悠我思。
縱我不往,
子寧不來?

Phiên âm

Thanh thanh tử bì (bội).
Du du ngã ty (tâm).
Túng ngã bất lai vãng,
Tử ninh bất ly (lai) ?

Dịch nghĩa

Dây đeo ngọc của chàng xanh xanh,
Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác.
Nếu em không đến với chàng,
Chàng sao lại không đến với em ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xanh xanh tua ngọc của chàng.
Nhớ ai em nghĩ xốn xang xa vời.
Ví bằng em chẳng đến chơi,
Sao chàng lại chẳng đến nơi em chờ ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thanh thanh: màu xanh, dây tua màu xanh để đeo ngọc.
bội (đọc bì cho hợp vận): ngọc đeo bên mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tử khâm 2