25/09/2021 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đu quay
Merry-go-round

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2008 05:54

 

Nguyên tác

Where is the Jim Crow section
On this merry-go-round,
Mister, cause I want to ride?
Down South where I come from
White and colored
Can't sit side by side.
Down South on the train
There's a Jim Crow car.
On the bus we're put in the back—
But there ain't no back
To a merry-go-round!
Where's the horse
For a kid that's black?

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Một cậu bé da đen đến dự lễ:
Thưa ngài, tôi muốn lên mình ngựa
Ở đây
Đâu là chỗ
Cho người da đen
Dưới miền Nam
Nơi tôi vừa rời bỏ
Người da trắng không ngồi chung một chỗ
Cùng những kẻ da đen
Dưới miền Nam
Trên tàu hoả
Có một toa dành cho kẻ da đen
Đi ô tô phải dồn họ đằng sau
Nhưng ở đây
Không có chỗ đằng sau
Vậy tìm ngựa ở đâu
Cho người da đen cưỡi ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Đu quay