19/10/2021 13:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghiêm công sảnh yến, đồng vịnh “Thục đạo hoạ đồ”, đắc không tự
嚴公廳宴,同詠蜀道畫圖,得空字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 14:30

 

Nguyên tác

日臨公館靜,
畫滿地圖雄。
劍閣星橋北,
松州雪嶺東。
華夷山不斷,
吳蜀水相通。
興與煙霞會,
清樽幸不空。

Phiên âm

Nhật lâm công quán tĩnh,
Hoạ mãn địa đồ hùng.
Kiếm Các, Tinh Kiều bắc,
Tùng Châu, Tuyết Lĩnh đông.
Hoa, Di sơn bất đoạn,
Ngô, Thục thuỷ tương thông.
Hứng dữ yên hà hội,
Thanh tôn hạnh bất cùng.

Dịch nghĩa

Mặt trời yên lặng chiếu vào toà tỉnh,
Bản vẽ đầy nơi đất trông hùng vĩ.
Phía bắc là Kiếm Các có cầu Tinh Kiều,
Phía đông là Tùng Châu với chỏm Tuyết Lĩnh.
Núi không dứt giữa hai vùng văn minh với mọi rợ,
Sông vẫn thông từ Thục sang Ngô.
Hứng lên cùng gặp mây khói,
Ly trong may không cạn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Toà tỉnh trời lặng chiếu,
Địa đồ vẽ thật hùng.
Tinh Kiều, Kiếm Các, bắc,
Tuyết Lĩnh, Tùng Châu, đông.
Kinh, Mán, núi không dứt,
Thục, Ngô, sông vẫn thông.
Hứng lên gặp mây khói,
Rượu ly cạn? May không.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nghiêm công sảnh yến, đồng vịnh “Thục đạo hoạ đồ”, đắc không tự