24/07/2024 23:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối tuyết (Bắc tuyết phạm Trường Sa)
對雪(北雪犯長沙)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 11:57

 

Nguyên tác

北雪犯長沙,
胡雲冷萬家。
隨風且間葉,
帶雨不成花。
金錯囊垂罄,
銀壺酒易賒。
無人竭浮蟻,
有待至昏鴉。

Phiên âm

Bắc tuyết phạm Trường Sa[1],
Hồ[2] vân lãnh vạn gia.
Tuỳ phong thả gian diệp,
Đới vũ bất thành hoa.
Kim thác nang thuỳ khánh,
Ngân hồ tửu dị xa.
Vô nhân kiệt phù nghĩ[3],
Hữu đãi chí hôn nha.

Dịch nghĩa

Tuyết miền bắc đã lan đến Trường Sa,
Mây xứ Hồ gieo cánh lạnh đến muôn nhà.
Lá rơi từ từ theo làn gió,
Hoa không nở được dưới cơn mưa.
Hễ tiền trong túi đã xóc xách,
Thì rượu dễ đầy bình bạc.
Không ai uống hết rượu phù nghị,
Xin cứ đợi đến lúc quạ chiều

Bản dịch của Hải Đà

Giăng giăng tuyết bắc phủ Trường Sa
Mây lạnh Hồ gieo khắp vạn nhà
Gió thổi đong đưa cành lá đổ
Mưa rơi tí tách khó đơm hoa
Hễ tiền rủng rỉnh đầy trong túi
Thì rượu tràn bình chẳng xót xa
Nhắp chén rượu ngon ai uống cạn
Cùng nhau hãy đợi quạ chiều tà.
(Năm 769)

[1] Tên đất, nay là thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam.
[2] Tên bộ tộc sống ngoài biên giới phía tây Trung Quốc. Hồ vân trong bài có nghĩa mây ở phía tây nhìn từ Trường Sa.
[3] Tên một thứ rượu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đối tuyết (Bắc tuyết phạm Trường Sa)