26/05/2024 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chẳng lẽ nào

Tác giả: Trần Lê Văn - Trần Văn Lễ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2014 21:50

 

Chẳng lẽ nào dám gọi “Tình yêu”
Dẫu chẳng giống y như tình bạn
Phố xá bỗng dưng chếnh choáng
Như mới đằm trong hơi men làng Vân
Những vòng xe, tôi đạp lâng châng
Rơi mất thăng bằng, truy tìm chưa thấy
Tôi không đi ngược chiều
                                   Dòng người nước chảy
Không va vướng vào ai
Chỉ tự Minh vướng vào mình thôi
Bởi một nỗi gì
                    không có trong ngôn ngữ
Cô bạn ơi! Tìm đâu ra chữ
Chẳng lẽ nào dám gọi “Tình yêu”
1986

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Lê Văn » Chẳng lẽ nào