06/08/2021 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 98

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2020 21:32

 

Giàu làm chị, khó làm em,
Sang chớ kiêu căng, khó chớ hiềm[1].
Dưới biết kính trên, trên dấu[2] dưới,
Ấy nhà còn thịnh, phúc còn thêm.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Thù hằn.
[2] Yêu dấu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 98