13/08/2020 00:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rừng xanh con cọp nó gầm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 10:41

 

Rừng xanh con cọp nó gầm,
Hỡi cô chồng đánh la rầm xóm kia.
Đầu đuôi bởi tại chuyện chi,
Hay là bởi chuyện cô mi ve ông lái mành.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Rừng xanh con cọp nó gầm